libvips plugin for running gmic commands - John Cupitt - jcupitt

GitHub GitHub
Size 4.2M (4.2M (+8K))
Commits 12 (11 (+1))
Update Stats 1s ... 4m15s (5s * 10)
Last Change 2019-09-28 08:31:23
Last Check 2020-07-01 07:51:01
Created 2019-01-20 09:11:02
Remotes
1. https://github.com/jcupitt/vips-gmic
Forks
1. https://github.com/dreamsxin/vips-gmic

Messages as of last check on 2020-07-01 07:51:01

Operation

dreamsxin/vips-gmic
m-vcs-git-https%3a%2f%2fgithub.com%2fjcupitt%2fvips-gmic    https://github.com/jcupitt/vips-gmic (fetch)
m-vcs-git-https%3a%2f%2fgithub.com%2fjcupitt%2fvips-gmic    https://github.com/jcupitt/vips-gmic (push)
m-vcs-github-fork-dreamsxin https://github.com/dreamsxin/vips-gmic (fetch)
m-vcs-github-fork-dreamsxin https://github.com/dreamsxin/vips-gmic (push)
m-vcs-git-https%3a%2f%2fgithub.com%2fjcupitt%2fvips-gmic
m-vcs-github-fork-dreamsxin
12
Fetching m-vcs-git-https%3a%2f%2fgithub.com%2fjcupitt%2fvips-gmic
Fetching m-vcs-github-fork-dreamsxin
12

Contact information

Mail to Andreas Kupries